Nederland heeft een historie op het gebied van kastelen. De huidige romantiek rond kastelen staat in schril contrast met het harde leven uit die tijd. Toch is het moeite waard om de prachtige tuinen, kastelen, kasteelinterieurs en klederdracht vast te leggen.

 

The Netherlands has a history of castles. The current romance surrounding castles is in stark contrast to the harsh life of that time. Still, it is worthwhile to capture the beautiful gardens, castles, castle interiors and costumes.