Winterswijk is de ideale thuishaven voor landschapsfotografie. Het omliggende landschap is een combinatie van het kleinschalige oude hoevenlandschap ook wel coulisselandschap genoemd, met houtwallen, beekdalen, eenmansesjes, bosjes en verspreid liggende hoeven. Verder treffen we hier het iets grootschaliger essenlandschap aan en het jonge kampenlandschap (heideontginningen). Daarnaast zijn er nog unieke resten hoogveen te vinden zoals het Korenburgerveen en Wooldse veen. We treffen er slingerende beekjes, het moerasbos Bekendelle en Scholtenboeren aan. Winterswijk ligt uniek omdat geologische afzettingen zoals Muschelkalk uit het Trias dicht bij de oppervlakte liggen zoals bij de Steengroeve te zien is.

 

Winterswijk is the ideal place for landscape photography. The surrounding landscape is a combination of the small-scaled ‘oudehoeven’ landscape, a scenic landscape with small fields surrounded by hedgerows, stream valleys, woods and scattered farms. We also find the slightly larger ‘essen’ landscape and the ‘jonge kampen’ landscape (heath reclamation). In addition, there are still unique remains of high moors such as the Korenburgerveen and Wooldse veen. We find meandering streams, the swamp forest Bekendelle and Scholten farmers. Winterswijk is unique because geological deposits such as shell limestone from the Triassic are close to the surface, as can be seen at the quarry.