Winterswijk is de ideale thuishaven voor landschapsfotografie. Het omliggende landschap is een combinatie van het kleinschalige oude hoevenlandschap ook wel coulisselandschap genoemd, met houtwallen, beekdalen, eenmansesjes, bosjes en verspreid liggende hoeven. Verder treffen we hier het iets grootschaliger essenlandschap aan en het jonge kampenlandschap (heideontginningen). Daarnaast zijn er nog unieke resten hoogveen te vinden zoals het Korenburgerveen en Wooldse veen. We treffen er slingerende beekjes, het moerasbos Bekendelle en Scholtenboeren aan. Winterswijk ligt uniek omdat geologische afzettingen zoals Muschelkalk uit het Trias dicht bij de oppervlakte liggen zoals bij de Steengroeve te zien is.